top of page

Penafian Terjemahan 

PERKHIDMATAN INI MUNGKIN MENGANDUNGI TERJEMAHAN YANG DIKUASAKAN OLEH GOOGLE. GOOGLE MENAFIKAN SEMUA WARANTI YANG BERKAITAN DENGAN TERJEMAHAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEBARANG WARANTI KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN DAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN.

Tapak web ABN TV INDIA telah diterjemahkan untuk kemudahan anda menggunakan perisian terjemahan yang dikuasakan oleh Terjemahan Google. Usaha yang munasabah telah dibuat untuk menyediakan terjemahan yang tepat, namun, tiada terjemahan automatik yang sempurna dan tidak juga bertujuan untuk menggantikan penterjemah manusia. Terjemahan disediakan sebagai perkhidmatan kepada pengguna tapak web ABN TV INDIA, dan disediakan "seadanya." Tiada jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat, dibuat tentang ketepatan, kebolehpercayaan, atau ketepatan sebarang terjemahan yang dibuat daripada bahasa Inggeris ke dalam mana-mana bahasa lain. Sesetengah kandungan (seperti imej, video, Flash, dsb.) mungkin tidak diterjemahkan dengan tepat disebabkan oleh pengehadan perisian terjemahan.

Teks rasmi adalah versi bahasa Inggeris laman web. Sebarang percanggahan atau perbezaan yang dicipta dalam terjemahan adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kesan undang-undang untuk tujuan pematuhan atau penguatkuasaan. Jika timbul sebarang pertanyaan berkaitan dengan ketepatan maklumat yang terkandung dalam laman web yang diterjemahkan, rujuk laman web versi bahasa Inggeris yang merupakan versi rasmi.

bottom of page