top of page

भाषांतर डिस्क्लेमर 

या सेवेमध्ये GOOGLE द्वारे समर्थित भाषांतरे असू शकतात. GOOGLE अचूकता, विश्वासार्हतेची कोणतीही हमी आणि व्यापार्यता, योग्यतेची जबाबदारी यांच्या कोणत्याही निहित हमीसह, भाषांतरांशी संबंधित सर्व वॉरंटीज, व्यक्त किंवा निहित अस्वीकृत करते.

ABN TV INDIA वेबसाइट तुमच्या सोयीसाठी Google Translate द्वारे समर्थित भाषांतर सॉफ्टवेअर वापरून भाषांतरित केली आहे. अचूक अनुवाद प्रदान करण्यासाठी वाजवी प्रयत्न केले गेले आहेत, तथापि, कोणतेही स्वयंचलित भाषांतर परिपूर्ण नाही किंवा मानवी अनुवादकांना पुनर्स्थित करण्याचा हेतू नाही. ABN TV INDIA वेबसाइटच्या वापरकर्त्यांना सेवा म्हणून भाषांतरे प्रदान केली जातात आणि "जशी आहे तशी" प्रदान केली जातात. इंग्रजीतून इतर कोणत्याही भाषेत केलेल्या कोणत्याही भाषांतराची अचूकता, विश्वासार्हता किंवा शुद्धता याविषयी कोणत्याही प्रकारची कोणतीही हमी, व्यक्त किंवा निहित केलेली नाही. भाषांतर सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांमुळे काही सामग्री (जसे की प्रतिमा, व्हिडिओ, फ्लॅश इ.) अचूकपणे अनुवादित होऊ शकत नाही.

अधिकृत मजकूर वेबसाइटची इंग्रजी आवृत्ती आहे. भाषांतरामध्ये निर्माण झालेली कोणतीही विसंगती किंवा फरक बंधनकारक नाहीत आणि अनुपालन किंवा अंमलबजावणीच्या उद्देशाने कोणतेही कायदेशीर परिणाम नाहीत. अनुवादित वेबसाइटमध्ये असलेल्या माहितीच्या अचूकतेशी संबंधित कोणतेही प्रश्न उद्भवल्यास, अधिकृत आवृत्ती असलेल्या वेबसाइटच्या इंग्रजी आवृत्तीचा संदर्भ घ्या.

bottom of page